6/6/16 Minimall, Nightjars, The Love-Inns @ Junior High